adres ul. Osmańczyka 20
45-027 Opole
telefon (+48) 77 454-32-37
www