adres Bóbrka, ul. Łukasiewicza 18
38-458 Chorkówka
telefon (+48) 13 431-30-97
663-517-807
www www.zsipbobrka.szkolnastrona.pl