adres ul. Krasickiego 9
37-200 Przeworsk
telefon (+48) 16 648-75-74
www