adres ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4
22-400 Zamość
telefon (+48) 84 638-95-00
www www.sp4.zamosc.pl